Actueel

Collectieve waardeoverdrachten Pensioenfonds Hewlett Packard Nederland i.l.

Het ‘huidige’ Pensioenfonds HP is ontstaan na de fusie van een aantal bedrijven. In de loop van de jaren is HP weer opgesplitst in separate zelfstandige bedrijven en waren de die werkgevers niet langer met elkaar verbonden, met uitzondering van het pensioenfonds.

Sinds 1 juli 2019 ondersteunt ABB Pensioenfonds Hewlett Packard Nederland. Op dat moment werd er door de betrokken werkgevers HPI, HPE en DXC al gekeken naar passende oplossingen voor de toekomst. In het najaar van 2020 hebben de werkgevers het besluit genomen om de pensioenregelingen los te willen koppelen.

Pensioenfonds Hewlett Packard Nederland heeft op 1 november 2021 de pensioenen en kapitalen overgedragen naar een drietal pensioenuitvoerders. Dit klinkt als een langdurig en ingewikkeld traject en dat is het ook. De pensioenregeling van Pensioenfonds HP bestaat uit een DB-deel en een DC-deel. Dit betekent dat er in feite sprake was van een zestal collectieve waardeoverdrachten.

Het besluit van de werkgevers is de start geweest van een complex proces om de zes collectieve waardeoverdrachten op één moment voor elkaar te krijgen. Hierbij was een groot aantal partijen betrokken: het bestuur, verantwoordingsorgaan, raad van toezicht, accountant, actuaris, ABB voor Pensioenfondsen, vertegenwoordigers van de werkgevers en natuurlijk de nieuwe pensioenuitvoerders. De pensioenen en kapitalen zijn overgedragen naar Centraal Beheer APF, ABN AMRO PPI en BeFrank.

Het is voor alle betrokkenen een intensief project geweest. ABB heeft dat proces volledig meegemaakt en actief ondersteund en daarnaast ook de going-concern van het bestaande fonds goed bewaakt. ABB kijkt met veel plezier en trots hierop terug. We hebben veel geleerd en deze ervaringen kunnen we inzetten voor andere pensioenfondsen die een dergelijk project gaan opstarten.