Actueel

Leidraad communicatie bij CWO

De AFM heeft een geactualiseerde en uitgebreide leidraad gepubliceerd voor communicatie bij CWO’s. De verhoogde aandacht voor deze informatieverstrekking wordt mede ingegeven door de aanpassing van het pensioenstelsel.  De leidraad heeft betrekking op alle vormen van CWO, zowel op basis van PW art. 83 als op basis van PW art. 84 en zowel complexe als niet-complexe waardeoverdrachten.   Een verandering is, dat expliciet wordt gesproken…

Lees verder

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Bedrag ineens  Op 13 januari 2021 werd bekend dat een nieuw voorstel volgt voor een zorgvuldige invoering van de wetgeving die deelnemers de mogelijkheid biedt tot 10% van het opgebouwde pensioen bij pensionering in één keer op te nemen. De minister geeft daarmee gehoor aan de bezwaren die zijn geuit na een Nota van wijziging en uitvoeringstechnische gevolgen.   De Eerste Kamer stemde op 12 januari 2021 in…

Lees verder

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding

Op 16 september 2019 is een modernisering van het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding ingediend. Na inwerkingtreding van de wet krijgen beide ex-partners in de standaard situatie een zelfstandig recht op een deel van het pensioen dat ze tijdens het huwelijk hebben opgebouwd. Dit geeft ex-partners meer inzicht in wat hun…

Lees verder

Pensioenakkoord. Stand van zaken.

In juni 2020 hebben het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties een akkoord bereikt over de herziening van het pensioenstelsel. Op 22 juni 2020 is de hoofdlijnennotitie met alle relevante stukken die ten grondslag liggen aan de uitwerking van het pensioenakkoord gedeeld met de Tweede Kamer. Op 19 december 2019 bracht…

Lees verder

Pensioenakkoord. Stand van zaken.

Op 19 december bracht het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de voortgangsrapportage uit over de uitwerking van het pensioenakkoord. Bij een aantal trajecten is in de tussentijd al concrete voortgang geboekt. De andere trajecten worden ook kort genoemd, daarbij wordt gezegd dat er hard achter de schermen wordt gewerkt aan deze…

Lees verder

Afkoopgrens kleine pensioenen voor 2020 vastgesteld

Minister Koolmees heeft op 23 december 2019 de afkoopgrens voor kleine pensioenen voor 2020 bekendgemaakt. Deze is vastgesteld op €497,27 bruto per jaar. Deze afkoopgrens geldt ook voor de vaststelling of een pensioen in aanmerking komt voor automatische waardeoverdracht.