Persoonlijk. Praktisch. Toegewijd.

Wij zijn ABB. Wij regelen de bijzaken zodat u zich kunt richten op de hoofdzaken van het besturen van het pensioenfonds. Zonder afleiding.

Wij zijn ABB. Het Algemeen Bestuursbureau voor Pensioenfondsen. Een zelfstandige en onafhankelijke organisatie. Wij ontzorgen besturen, raden van toezicht, verantwoordingsorganen en commissies van pensioenfondsen van A tot Z. Toegewijd en gewapend met de meest actuele kennis.
Lees meer over ons

Ondersteuning, als
verlengde van
uw pensioenfonds

Wij ondersteunen u, echt als verlengde van uw pensioenfonds. Wij staan praktisch en inhoudelijk naast u om gezamenlijk de doelstellingen van uw pensioenfonds te realiseren. Dat doen we als volwaardig bestuursbureau of op specifieke onderdelen.

Naast de kern van onze dienstverlening, de bestuursondersteuning, ondersteunen wij u namelijk ook graag in andere rollen. U kiest zelf wat u naast onze basis dienstverlening nog meer wilt afnemen.

Hiermee ontzorgen we u op het gebied van vergaderingen, beleidsvoorbereiding, afhandeling van acties en het onderhoud van fondsdocumenten.

Aanvullende dienstverlening

We ondersteunen u daarnaast graag met onze expertrollen. Bijvoorbeeld op het gebied van risicomanagement, compliance en privacy.

  • Risicomanagement. Ondersteuning of inrichting van uw eerste- en tweedelijns risicomanagement en sleutelfunctiehouder- of vervulling van de sleutelfunctie.
  • Compliance en privacy. Wij kunnen de privacy of compliance functie binnen uw pensioenfonds ondersteunen of voor u invullen.

Faciliteren

Wij weten heel goed wat we wel én wat we niet kunnen. Daarom schakelen we bij specifieke wensen experts uit ons netwerk in. Wij vinden voor uw organisatie de juiste tijdelijke man of vrouw. Hierbij spelen wij graag nog steeds een coördinerende rol, zodat wij het bestuur optimaal kunnen ontzorgen.

Zo ondersteunen we uw organisatie

inzicht

Wij geven u inzicht in wet- en regelgeving, in ontwikkelingen binnen de pensioensector en de invloed hiervan op uw pensioenfonds. We zorgen dat u op tijd de informatie krijgt die u nodig heeft om goed onderbouwde beslissingen te nemen.

voorbereiding

We bereiden beleidsdocumenten voor . We leggen overwegingen, doelstellingen en de impact van besluitvorming op de dagelijkse gang van zaken vast. Van hoofdlijnen tot in de details.

uitvoering

We vervullen secretariële diensten. We voeren financieel- en risicomanagementbeleid uit. We coördineren jaarwerken, projecten en crisisplannen. Of we beoordelen bijvoorbeeld uw AO/IB’s en ISAE’s.

monitoring

De dagelijkse gang van zaken rond beleggen, administreren en communiceren kunt u aan ons overlaten. Wij sturen actiehouders aan met behulp van actielijsten en controleren op de naleving van overeenkomsten, SLA’s en de werking van uw interne beheersing.

Actueel

Leidraad communicatie bij CWO

De AFM heeft een geactualiseerde en uitgebreide leidraad gepubliceerd voor communicatie bij CWO’s. De verhoogde aandacht voor deze informatieverstrekking wordt mede ingegeven door de aanpassing van het pensioenstelsel.  De leidraad heeft betrekking op alle vormen van CWO, zowel op basis van PW art. 83 als op basis van PW art. 84 en zowel complexe als niet-complexe waardeoverdrachten.   Een verandering is, dat expliciet wordt gesproken…

Lees meer Meer nieuws
Vacature Beleidsmedewerker

Aanspreekpunt én de sparringpartner voor de bestuursleden van (één van) de pensioenfonds klanten.
Meer info en solliciteren »