Welkom bij het Algemeen Bestuursbureau voor Pensioenfondsen.

Wij ondersteunen besturen, raden van toezicht en de belanghebbenden van pensioenfondsen. Bij de vorming, uitvoering of monitoring van beleid en verantwoording.

Ook ondersteunen we de uitvoerende werkzaamheden van collega-bestuursbureaus.

Wij zijn kenners van pensioenuitvoering. En bovenal toegewijd aan de pensioensector en haar deelnemers.

 

Toegewijd betekent voor ons ‘de behoefte om met zorg en aandacht samen te werken aan de doelstellingen van pensioenfondsen.

Visie.

Besturen behoeft focus. Focus op de toekomst, op uw doelstellingen. En focus op uw stuurmiddelen. Hoe zet u deze in om uw doelen te bereiken? Deze focus wordt continu uitgedaagd door de wereld om ons heen. Door veranderingen in markten en de tijdgeest. In wetgeving en toezicht. Maar ook door ontwikkelingen bij uw toeleveranciers en binnen uw eigen organisatie. Uw focus bewaren is onze drijfveer.

de toewijding van ABB ervaren? neem met ons op

Missie.

Wij zorgen ervoor dat bestuurders, toezichthouders of belanghebbenden zich scherp kunnen focussen op hun doelstellingen bij de uitvoering van pensioenen. Door alle ‘afleiding’ uit handen te nemen. Zodat u uw kostbare tijd kunt besteden aan wat u echt belangrijk vindt.

‘Besturen behoeft focus. Focus op de toekomst, op doelstellingen.’

onder- steuning.

ABB ondersteunt bestuurlijke organen of vult bestaande pensioenbureaus aan met diensten. Onze specialisaties zijn:

Inzicht verschaffen in wet- en regelgeving, in ontwikkelingen in de pensioenbranche en in de invloed hiervan op pensioenfondsen. We voorzien tijdig in de juiste, volledige informatie en ondersteunen bij beeldvorming.
Voorbereiden van beleidsdocumenten en het uitwerken van uw (voorgenomen) besluiten. Vastleggen van overwegingen, van doelstellingen en de impact van besluitvorming op de dagelijkse gang van zaken. We gaan van hoofdlijnen tot in detail.
We vervullen secretariële diensten in de breedste zin van het woord. En voeren beleid uit op het gebied van financieel- en risicomanagement. Tevens coördineren we jaarwerken, projecten en crisisplannen. Of beoordelen bijvoorbeeld uw AO/IB’s en ISAE’s.
Voor u de dagelijkse gang van zaken monitoren binnen de kerntaken beleggen, administreren en communiceren. We sturen actielijsten aan en controleren op de naleving van overeenkomsten, SLA’s en de werking van uw interne beheersing.
Organisatie.

Het Algemeen Bestuursbureau voor Pensioenfondsen volgt de ontwikkelingen in het pensioenlandschap op de voet. We zijn experts in pensioenuitvoering en kennen uw pensioenfonds in detail. Daarom kunnen wij met u verbinden en bieden we inzicht in wat wel of niet relevant is voor uw bestuurlijke agenda. ABB bestaat uit een team van zeer ervaren en deskundige mensen. Een team dat gelooft in een hechte en persoonlijk samenwerking met u. Ondersteunt door moderne hulpmiddelen, bijvoorbeeld op het gebied van niet-financieel risicomanagement.

ABB voor Pensioenfondsen is een onafhankelijk, zelfstandig opererend bureau. Het deelt haar toewijding met haar initiatiefnemers, Alexander Beard International Benefits en GroupLife.

 
contact.

ABB voor Pensioenfondsen B.V.

Tuinstraat 6

5241 AA Rosmalen

Bram Bogaard, directeur

T. +31 73 64 08 564

M. +31 6 28 97 59 78

E. Bram@abbpensioen.nl