Dit zijn onze diensten

Wij geven u inzicht in wet- en regelgeving, in ontwikkelingen in de pensioensector en in de invloed hiervan op pensioenfondsen. We zorgen dat u op tijd en proactief de informatie krijgt die u nodig heeft om onderbouwde beslissingen te nemen.

Kern

De kern van onze dienstverlening is de pure bestuursondersteuning.

De diensten waar onze klanten ons om waarderen, op het niveau “Best in Class”. Die kwaliteit waarborgen we met onze eigen mensen en onze eigen cultuur. Het resultaat: jaar na jaar ervaart u dezelfde consistente, ondersteunende en herkenbare dienstverlening.

Dit doen we voor u:

  • Vergadervoorbereiding
  • Beleidsvoorbereiding
  • Documenteren van overwegingen, doelstellingen en de impact van besluitvorming
  • Secretariële diensten
  • Uitvoeren beleid op financieel- en risicomanagement.
  • Coördineren van jaarwerken, projecten en crisisplannen.
  • Beoordelen van uw AO/IB’s en ISAE’s

Naast volledige bestuursondersteuning ondersteunen we pensioenfondsen ook op specifieke projecten. Bijvoorbeeld bij de transitie/CWO naar een nieuwe pensioenuitvoeringsorganisatie, vermogensbeheerder of naar het nieuwe pensioenstelsel.

 

Aanvullend

De belangrijke vraagstukken voor uw organisatie kunt u overlaten aan onze experts. Zij ondersteunen u bij:

  • Projectmanagement. De WTP vraagt veel (bestuurlijke) aandacht. Wij leveren projectmanagers met actuele ervaring bij WTP, CWO en liquidatie projecten.
  • Risicomanagement. Bijvoorbeeld ondersteuning of inrichting van uw eerste- en tweedelijns risicomanagement en sleutelfunctiehouder- of sleutelfunctievervullersfunctie
  • Compliance en privacy. Wij kunnen de privacy of compliance functie binnen uw pensioenfonds ondersteunen of voor u invullen.

Faciliteren

Wij weten waar de grens van onze expertise ligt. Wij bieden bijvoorbeeld geen juridisch advies of adviserend actuaris aan. Wij zijn van mening dat deze rol vervuld moet worden door een specialist die hierover ook onafhankelijke assurance kan afgeven. Natuurlijk kunnen we voor u bijvoorbeeld wel actuariële berekeningen toetsen of duiden.

Wij werken samen met professionele partijen op deze specialistische deelgebieden en koppelen u graag aan de mensen die u verder gaan helpen. Dat scheelt u het nodige zoekwerk! Voor deze diensten speelt ABB puur een faciliterende en coördinerende rol.

Actueel

Collectieve waardeoverdrachten Pensioenfonds Hewlett Packard Nederland i.l.

Het ‘huidige’ Pensioenfonds HP is ontstaan na de fusie van een aantal bedrijven. In de loop van de jaren is HP weer opgesplitst in separate zelfstandige bedrijven en waren de die werkgevers niet langer met elkaar verbonden, met uitzondering van het pensioenfonds. Sinds 1 juli 2019 ondersteunt ABB Pensioenfonds Hewlett…

Lees meer Meer nieuws