Dit zijn onze diensten

Wij geven u inzicht in wet- en regelgeving, in ontwikkelingen in de pensioensector en in de invloed hiervan op pensioenfondsen. We zorgen dat u op tijd en proactief de informatie krijgt die u nodig heeft om onderbouwde beslissingen te nemen.

Kern

De kern van onze dienstverlening is de pure bestuursondersteuning.

De diensten waar onze klanten ons om waarderen, op het niveau “Best in Class”. Die kwaliteit waarborgen we met onze eigen mensen en onze eigen cultuur. Het resultaat: jaar na jaar ervaart u dezelfde consistente, ondersteunende en herkenbare dienstverlening.

Dit doen we voor u:

  • Vergadervoorbereiding
  • Beleidsvoorbereiding
  • Documenteren van overwegingen, doelstellingen en de impact van besluitvorming
  • Secretariële diensten
  • Uitvoeren beleid op financieel- en risicomanagement.
  • Coördineren van jaarwerken, projecten en crisisplannen.
  • Beoordelen van uw AO/IB’s en ISAE’s

Aanvullend

De belangrijke vraagstukken voor uw organisatie kunt u overlaten aan onze experts. Zij ondersteunen u bij:

  • Risicomanagement. Bijvoorbeeld ondersteuning of inrichting van uw eerste- en tweedelijns risicomanagement en sleutelfunctiehouder- of sleutelfunctievervullersfunctie
  • Compliance en privacy. Wij kunnen de privacy of compliance functie binnen uw pensioenfonds ondersteunen of voor u invullen.

Faciliteren

Wij weten waar de grens van onze expertise ligt. Wij bieden bijvoorbeeld geen juridisch advies of adviserend actuaris aan. Wij zijn van mening dat deze rol vervuld moet worden door een specialist die hierover ook onafhankelijke assurance kan afgeven. Natuurlijk kunnen we voor u bijvoorbeeld wel actuariële berekeningen toetsen of duiden.

Wij werken samen met professionele partijen op deze specialistische deelgebieden en koppelen u graag aan de mensen die u verder gaan helpen. Dat scheelt u het nodige zoekwerk! Voor deze diensten speelt ABB puur een faciliterende en coördinerende rol.

Actueel

Leidraad communicatie bij CWO

De AFM heeft een geactualiseerde en uitgebreide leidraad gepubliceerd voor communicatie bij CWO’s. De verhoogde aandacht voor deze informatieverstrekking wordt mede ingegeven door de aanpassing van het pensioenstelsel.  De leidraad heeft betrekking op alle vormen van CWO, zowel op basis van PW art. 83 als op basis van PW art. 84 en zowel complexe als niet-complexe waardeoverdrachten.   Een verandering is, dat expliciet wordt gesproken…

Lees meer Meer nieuws
Vacature Beleidsmedewerker

Aanspreekpunt én de sparringpartner voor de bestuursleden van (één van) de pensioenfonds klanten.
Meer info en solliciteren »