Actueel

Pensioenakkoord. Stand van zaken.

Op 19 december bracht het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de voortgangsrapportage uit over de uitwerking van het pensioenakkoord. Bij een aantal trajecten is in de tussentijd al concrete voortgang geboekt. De andere trajecten worden ook kort genoemd, daarbij wordt gezegd dat er hard achter de schermen wordt gewerkt aan deze trajecten.

Op 31 januari 2020 heeft het CPB in een aanvullende notitie op de CPB Notitie van 5 juni 2019 voor drie scenariosets de effecten van de overgang op nieuwe pensioenregels, waarbij de zogeheten doorsneesystematiek wordt afgeschaft doorgerekend. Deze notitie laat zien dat de transitie-effecten sterk afhankelijk zijn van de gemiddelde rente in een economisch scenario.

Belang voor pensioenfonds

Het is voor het pensioenfonds en sociale partners van belang om de verdere uitwerking goed te volgen, zodat zo snel mogelijk kan worden gestart met de voorbereidingen om eventueel benodigde wijzigingen te kunnen doorvoeren.