Actueel

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Bedrag ineens 

Op 13 januari 2021 werd bekend dat een nieuw voorstel volgt voor een zorgvuldige invoering van de wetgeving die deelnemers de mogelijkheid biedt tot 10% van het opgebouwde pensioen bij pensionering in één keer op te nemen. De minister geeft daarmee gehoor aan de bezwaren die zijn geuit na een Nota van wijziging en uitvoeringstechnische gevolgen.  

De Eerste Kamer stemde op 12 januari 2021 in met de invoering per 01-01-2023 (in plaats van per 01012022), onder de toezegging dat er in de tussenliggende periode een wetswijziging komt die de gesignaleerde uitvoeringsproblemen adresseert. 

 Voorwaarden voor het opnemen van het bedrag: 

  • de hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen; 
  • het bedrag kan alleen op de pensioendatum worden opgenomen; 
  • stapelen met hoog-laagpensioen kan niet; 
  • na de eenmalige opname moet de resterende levenslange pensioenuitkering boven de afkoopgrens van kleine pensioenen liggen. 

RVU
Van 2021 tot en met 2025 betalen werkgevers geen heffing over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-heffing) tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW. Voorwaarde hiervoor is dat uittreding plaatsvindt in de laatste drie jaar vóór de AOW-leeftijd. 

Verlofsparen
Een werkgever kan extra verlof toezeggen. De grens vanaf waar werkgevers loonheffing afdragen is verhoogd van vijftig naar honderd verlofwekenHet verhogen van deze grens geeft werknemers meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken of tussentijds langere periodes niet te werken.