Actueel

Leidraad communicatie bij CWO

De AFM heeft een geactualiseerde en uitgebreide leidraad gepubliceerd voor communicatie bij CWO’sDe verhoogde aandacht voor deze informatieverstrekking wordt mede ingegeven door de aanpassing van het pensioenstelsel. 

De leidraad heeft betrekking op alle vormen van CWO, zowel op basis van PW art. 83 als op basis van PW art. 84 en zowel complexe als niet-complexe waardeoverdrachten. 

Een verandering is, dat expliciet wordt gesproken van het vermelden van de verwachte pensioenhoogte vóór en na de CWO. Daarnaast wordt benoemd dat de mate van onzekerheid van de pensioenhoogte inzichtelijk kan worden gemaakt door ook uitkomsten in goede en slechte scenario’s te tonen, met de suggestie dat te doen aan de hand van de uniforme rekenmethodiek. 

Een verandering in het proces is, dat de nieuwe leidraad expliciet stelt dat communicatie die aan deelnemers wordt verstrekt eerst in concept (via DNB) aan de AFM dient te worden voorgelegd.